• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

Comunicat

25 de studenți din 5 ţări participă la cursul intensiv Erasmus „Self-knowledge, personal development and adaptation to the European labour market – Self Smart”, care se desfăşoară în perioada 13 – 24 Mai 2013, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

 

Cursanţii provin atât de la universitatea gazdă, cât şi de la universităţi europene de prestigiu cu care facultatea are relaţii de parteneriat:Savonia University – Finlanda, Baltic College – Germania, Zvolen University – Slovacia şi Corunia University – Spania.

Programul reuneşte studenţi şi profesori din diferite părţi ale Europei în cadrul unui curs intensiv bazat pe împărtăşirea experienţelor de predare şi de învăţare cu privire la fenomenul de auto-cunoaştere, dezvoltare personală şi adaptarea la piaţa europeană a muncii.

Pe parcursul celor două săptămâni, studenţii vor fi împărţiţi în patru grupuri distinctede lucru, fiecare grup fiind asociat unor diferite grupuri de interes (stakeholderi): şcolilede formareeducaţională şi vocaţională (universitatea şi liceele din zonă), companiile private, ONG-urile diverse, instituţiile publice (administraţia publică locală).

La final, studenţii vor elabora un plan de dezvoltare personală, o serie de instrumente de auto-cunoaştere şi pregătire pentru piaţa muncii, precum şi un raport final de analiză a fiecărui grup de interes.

Întregul proces de lucru este facilitat prin intermediul uneiplatforme e-learning şi prin utilizarea celor mai eficiente instrumente inovative de educaţie.

Self Smart este un curs inovativ deoarece:

·         Permite studenţilor din domenii diferite colaboreze în rezolvarea diferitelor probleme sociale cu privire la dezvoltarea personală

·         Permite studenţilor să lucreze practic pe zone pilot realiste, pentru obţinerea unorsoluţii, împreună cu actori locali publici şi privaţi, companii de prestigiu din zonă şi alte părţi interesate

·         Ajută studenţii să acumuleze şi să dobândească experienţă prin participarea la un proiect internaţional, pregătindu-se pentru colaborări internaţionale viitoare.

Pentru mai multe detalii şi informaţii suplimentare cu privire laderularea acestui proiect puteţi vizita pagina proiectului: www.selfsmart.usv.ro.

Manager proiect: Prof univ. dr. Carmen Năstase, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Presa locala

 http://www.monitorulsv.ro/Local/2013-05-24/Studenti-din-patru-tari-europene-oaspeti-ai-Facultatii-de-Stiinte-Economice-si-Administratie-Publica

“?tefan cel Mare” University of Suceava

Universita Degli Studi G.d Annuzio Chieti Pescara

Baltic College – University of Applied Sciences

baltic college

Technical University in Zvolen

Zvolen

University of A Coruña

Coruña

You are here: Home Press Comunicat